Vad är RFID?

Vad är RFID?

För att kunna hålla reda på allt som finns att låna på biblioteket behöver man kunna identifiera varje bok, ljudbok, film och tidskrift. Tills nu har det skett via streckkodsetiketter, vilket nu ersätts med RFID-taggar. RFID står för "Radio Frequency IDdentification" och kan lagra mer information än bara en streckkod.

 

Hur fungerar RFID?

I RFID-taggen finns det en liten antenn som sänder och tar emot radioteknikmeddelanden på mycket låg frekvens, då den har kontakt med en avläsningsplatta. Det finns avläsningsplattor i lånedisken och i utlånings- och returneringsautomaterna samt i larmbågarna.

 

Fördelar med RFID

Det är nu möjligt att behandla medier i större volymer, mot streckkodstekniken som kräver att man avläser en kod åt gången.

Många medier försvinner från biblioteket utan att lånas, många gånger av misstag. Med stöldskyddet hoppas vi kunna fånga upp dessa exemplar.

RFID-tekniken gör det också möjligt att inventera bibliotekets bestånd och lättare hitta felplacerade medier. Den kommer även ge tidsvinster vid hyllstädning och gallring.

 

Att låna med en RFID-automat

Om man vill låna på egen hand hållerman sitt bibliotekskort under streckkodsläsaren på automaten. Därefter placerar man böckerna på automatens avläsningsplatta. RFID-läsaren kan därefter avläsa uppgifterna som finns på bokens etikett. Uppgifterna syns i rutan.

Vill du inte låna själv kan man som tidigare låna i lånedisken.

 

Hur har det finansierats?

Genom statliga bidragspengar ”Stärkta bibliotek” har projektet kunnat finansieras.

Språk

Navigation Menu

Hedemora stadsbibliotek

Hedemora stadsbibliotek

Öppettider 1 september - 31 maj

Måndag: 10:00 - 18:00
Tisdag: 10:00 - 18:00
Onsdag: 10:00 - 18:00
Torsdag: 10:00 - 18:00
Fredag: 10:00 - 17:00
Lördag: 10:00 - 14:00
Söndag: Stängt


Öppettider 1 juni - 31 augusti
Måndag - fredag 10:00-17:00

Lyssna