Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Hedemora stadsbibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att webbplatsen ska vara enkel att förstå och tillgänglig för så många som möjligt. I texten nedan kan du läsa hur hedemorabibliotek.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver även kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att de kan åtgärdas. Om du behöver information från hedemorabibliotek.se i något annat format skicka e-post till biblioteket@hedemora.se.

Webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vi arbetar fortlöpande med att åtgärda de brister vi vet finns, vilka redogörs för nedan.

Rapportera eventuella brister
Vår ambition är att hela tiden förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som vi inte tar upp på den här sidan, skicka e-post till biblioteket@hedemora.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du är missnöjd med vår hantering av dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kända brister i webbplatsens tillgänglighet

  • Sidor och funktioner på webbplatsen som anges i länkar, hänvisningar och rubriker behöver beskrivas konsekvent.
  • Konstrasterna för vissa element i webbplatsen behöver, för läsbarhetens skull, exempelvis för klickbara objekt och text.
  • Webbplatsen har en automatisk sidomladdning i både inloggat och utloggat läge.
  • Material som är publicerat i PDF-format finns även beskrivet i webbplatsens standardformat (html).

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

  • Vissa länktexter är svåra att förstå utanför sitt sammanhang.
  • Det saknas genvägar för att underlätta navigeringen med tangentbord.

Vårt fortsatta arbete med tillgänglighetsfrågor
Vi arbetar fortlöpande med förbättringar vad gäller tillgänglighetsfrågor på vår webbplats vilket gör att den här tillgänglighetsredogörelsen kan komma att ändras.

Webbplatsen publicerades den 15 januari 2017.
Redogörelsen uppdaterades senast den 30 september 2020.

Språk

Hedemora stadsbibliotek

Hedemora stadsbibliotek

Öppettider 1 september - 31 maj

Måndag: 10:00 - 18:00
Tisdag: 10:00 - 18:00
Onsdag: 10:00 - 18:00
Torsdag: 10:00 - 18:00
Fredag: 10:00 - 17:00
Lördag: 10:00 - 14:00
Söndag: Stängt

Tidningsrummet öppnar kl 8:00 måndag - fredag


Öppettider 1 juni - 31 augusti
Måndag - fredag 10:00-17:00