Sekretess

Sekretess

Följande sekretessregler tillämpas vid Hedemora stadsbibliotek:

Personuppgifterna som lämnas vid ansökan om bibliotekskort är skyddade.

Ingen annan än bibliotekspersonalen kan se vad någon har lånat eller reserverat. Vi lämnar inte ut uppgifter om vem som lånat en viss titel, eller vad en viss person har lånat eller reserverat.

Påminnelse vid försening, räkning och meddelande om reserverad titel skickas ut i förslutet kuvert eller via e-post.

Vid återlämning sparas inga uppgifter om vad du har lånat om du inte särskilt har bett om det.

Verksamhetschefen ansvarar för att reglerna följs.

Läs mer om skyddet i:

» Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  40 kap 3 § 

» Dataskyddsförordningen, GDPR

Språk

Hedemora stadsbibliotek

Hedemora stadsbibliotek

Öppettider 1 september - 31 maj

Måndag: 10:00 - 18:00
Tisdag: 10:00 - 18:00
Onsdag: 10:00 - 18:00
Torsdag: 10:00 - 18:00
Fredag: 10:00 - 17:00
Lördag: 10:00 - 14:00
Söndag: Stängt

Tidningsrummet öppnar kl 8:00 måndag - fredag


Öppettider 1 juni - 31 augusti
Måndag - fredag 10:00-17:00