Personuppgifter

Personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR)

För att vara låntagare på folkbibliotek i Hedemora  kommun behöver vi spara dina personuppgifter: ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter och för minderåriga under 13 år målsmans kontaktuppgifter. Detta är för att du ska kunna låna böcker och använda våra digitala tjänster och automater, men också för att vi ska kunna påminna dig om när lånetiden är på väg att gå ut, skicka aviseringar och eventuella ersättningskrav. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet.

De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig som låntagare vid självinskrivning eller vid
personligt besök på bibliotek. Vid personligt besök erhålls bibliotekskort och låneavtal godkänns.

När du vill bli kontaktad via e-post lagras dina personuppgifter så att biblioteket ska kunna nå dig med svar på din fråga. Vid händelse av förändringar i lånereglerna eller andra större förändringar som berör låntagarna kan e-postadressen komma att användas för mejlutskick.

Dina lån är konfidentiella, vilket innebär att ingen annan har rätt att få reda på vad du har lånat. Så snart lånen är återlämnade och eventuella skulder är betalda, raderas de här uppgifterna i datasystemet. Du kan själv aktivera funktionen Lånehistorik, vilket innebär att du kan se dina tidigare lån på Mina sidor. Lånehistoriken är det bara du själv som kan se.

Här är några av de förändringar du som låntagare kommer att märka av:

  • Du behöver visa legitimation eller bibliotekskort för att kunna låna eller få hjälp med biblioteksärenden som kräver hantering av personuppgifter.
  • Vill du att någon annan ska låna åt dig behöver du skicka med ditt bibliotekskort eller din legitimation.
  • Reserverade böcker hämtas ut enligt ett löpnummersystem och reservationsnumret skickas ut med reservationsmeddelandet.

Personuppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i biblioteksdatasystemet och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Biblioteket är skyldigt att på din begäran rätta, blockera och radera dina uppgifter enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen.

Läs mer om skyddet i:

» Dataskyddsförordningen, GDPR

» Dataskyddsombud Hedemora kommun

» Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  40 kap 3 § 

Språk

Hedemora stadsbibliotek

Hedemora stadsbibliotek

Öppettider 1 september - 31 maj

Måndag: 10:00 - 18:00
Tisdag: 10:00 - 18:00
Onsdag: 10:00 - 18:00
Torsdag: 10:00 - 18:00
Fredag: 10:00 - 17:00
Lördag: 10:00 - 14:00
Söndag: Stängt

Tidningsrummet öppnar kl 8:00 måndag - fredag


Öppettider 1 juni - 31 augusti
Måndag - fredag 10:00-17:00