Om webbplatsen

Om webbplatsen

Webbplatsen är responsiv. Det betyder att den anpassar sig automatiskt när du tittar på den på en dator, surfplatta eller smarttelefon. Du loggar in på webbplatsen genom att klicka på hänglåset längst upp på webbplatsens högra sida. Sedan fyller du i personnummer eller bibliotekskortsnummer samt PIN-kod. 

PIN-kod får du på biblioteket genom att visa upp ditt bibliotekskort eller din legitimation. Om du har din e-postadress registrerad hos oss kan du få en PIN-kod skickad till den.

Har du fått en PIN-kod men glömt den, kan du klicka på Glömt PIN-kod? i inloggningsrutan.

Hör gärna av dig med frågor, förslag på förbättringar eller om något inte fungerar som det borde.
 

Tillgänglighet på webbplatsen

Webbplatsen ska vara enkel att förstå och tillgänglig för så många som möjligt. I tillgänglighetsredogörelsen kan du läsa hur hedemorabibliotek.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver även kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att de kan åtgärdas. 

» Tillgänglighetsredogörelse
 

PDF-filer

En del material på webbplatsen är publicerat i PDF-format. För att kunna läsa PDF-filer måste du ha ett program som heter Adobe Reader. Det är gratis och du kan ladda ned det från Adobes webbplats.

» Ladda ned Adobe Reader
 

Webbläsare

Bibliotekets webbplats stödjer Internet Explorer från och med version 10, har du en äldre version fungerar inte sidan särskilt bra. Andra webbläsare som webbplatsen stödjer är den senaste versionen av Chrome, Firefox och Safari.

» Chrome

» Firefox

» Internet Explorer

» Microsoft Edge

» Safari


Anpassa textstorleken

Du kan ändra textstorleken på webbplatsen genom att ändra inställningarna i din webbläsare. I de flesta fall kan du göra det genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan också ändra textstorlek i webbläsarens meny. Läs hur du gör i de vanligaste webbläsarna:

Internet Explorer

Välj Sida/Verktyg i menyn och därefter Zooma.
Snabbkommando: Ctrl-tangenten och + eller -

Chrome

Välj Visa i menyn och därefter Zooma in eller Zooma ut.
Snabbkommando: Ctrl-tangenten och + eller -

Om du har en Mac-dator använder du Command-tangenten (kringlan) i stället för Ctrl-tangenten.

Firefox

Välj Visa i menyn och därefter Textstorlek. För att förstora texten väljer du sedan Större.
Snabbkommando: Ctrl-tangenten och + eller -

Safari

Välj Innehåll och därefter Zooma bara text. Du kan också välja Innehåll och Zooma in eller Zooma ut.
Snabbkommando: Ctrl-tangenten och + eller -
 

Cookies

En cookie (kaka) är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Hedemora stadsbiblioteks webbplats använder cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Cookies används också för användaranpassning och statistik.

Om du vill kan du stänga av cookie-funktionen i din webbläsare. Du kan också radera tidigare lagrade cookies. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare, men tänk på att webbplatsen fungerar sämre om du stänger av cookies i din webbläsare.

Läs mer om cookies och elektronisk kommunikation på Post- och telestyrelsens webbplats.

Förändring i lagen om elektronisk kommunikation: Riksdagen har beslutat om en lagändring gällande elektronisk kommunikation som innebär att alla som besöker en webbplats med cookies ska lämna sitt samtycke till att cookies används. Lagändringen började gälla den 1 juli 2011.

» Post- och telestyrelsens webbplats

» Cookies i Internet Explorer

» Cookies i Chrome

» Cookies i Firefox

» Cookies i Safari
 

Dataskyddsförordningen (GDPR)

För att vara låntagare på folkbibliotek i Hedemora  kommun behöver vi spara dina personuppgifter: ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter och för minderåriga målsmans kontaktuppgifter. Detta är för att du ska kunna låna böcker och använda våra digitala tjänster och automater, men också för att vi ska kunna påminna dig om när lånetiden är på väg att gå ut, skicka aviseringar och eventuella ersättningskrav. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet.

De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig som låntagare vid självinskrivning eller vid
personligt besök på bibliotek. Vid personligt besök erhålls bibliotekskort och låneavtal godkänns.

När du vill bli kontaktad via e-post eller telefon lagras dina personuppgifter så att biblioteket ska kunna nå dig med svar på din fråga. Genom att du klickar på Skicka i våra e-postformulär eller e-tjänster godkänner du att biblioteket lagrar dina uppgifter. 

Dina lån är konfidentiella, vilket innebär att ingen annan har rätt att få reda på vad du har lånat. Så snart lånen är återlämnade och eventuella skulder är betalda, raderas de här uppgifterna i datasystemet. Du kan själv aktivera funktionen Lånehistorik, vilket innebär att du kan se dina tidigare lån på Mina sidor. Lånehistoriken är det bara du själv som kan se.

Här är några av de förändringar du som låntagare kommer att märka av:

 • Du behöver visa legitimation eller bibliotekskort för att kunna låna eller få hjälp med biblioteksärenden som kräver hantering av personuppgifter.
 • Vill du att någon annan ska låna åt dig behöver du skicka med ditt bibliotekskort eller din legitimation.
 • Reserverade böcker hämtas ut enligt ett löpnummersystem och reservationsnumret skickas ut med reservationsmeddelandet.

Personuppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i
biblioteksdatasystemet och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Biblioteket är skyldigt att på din begäran rätta, blockera och radera dina uppgifter enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen.

» Dataskyddsförordningen

» Dataskyddsombud Hedemora kommun

Användarvillkor

Hedemora stadsbibliotek samarbetar med andra svenska bibliotek om lagring och återanvändning av användargenererat material. Därför visas t. ex. en recension som lagts in på webbplatsen också i andra biblioteksdatasystem.

Det användargenererade material som läggs in lagras med användarnamn som användaren har valt och kan ändras eller tas bort av användaren på webbplatsen.

1 Definitioner

Följande begrepp har följande betydelse i dessa användarvillkor:

1.1 Användare avser person som registrerat sig som användare på webbplatsen.

1.2 Användargenererat material avser det material som användare skapat på webbplatsen som betyg, omdömen, kommentarer eller meddelanden.

1.3 Användarnamn avser det användarnamn som en användare anger vid registrering av ett användarkonto och som kommer att vara synligt för användare och besökare på webbplatsen.

1.4 Besökare avser person som besöker webbplatsen.

1.5 Webbplats avser Hedemora stadsbiblioteks webbplats.

1.6 Låntagare avser person som innehar bibliotekskort hos Hedemora stadsbibliotek.

2 Webbplatsen

2.1 Webbplatsen är till för att användare och låntagare skall kunna diskutera, kommentera, betygsätta och skriva recensioner om bibliotekets medier.

2.2 Användargenererat material är synligt för besökare, användare och låntagare.

3 Villkor för webbplatsen

3.1 För att kunna skriva recensioner och kommentera måste registrering ske av användaren. I och med registreringen godkänner användaren dessa användarvillkor.

3.2 För registrering krävs att användaren är låntagare på Hedemora stadsbibliotek.

3.3 Efter att registrering skett är varje användare skyldig att följa dessa användarvillkor. Biblioteket förbehåller sig rätten att löpande ändra i dessa användarvillkor.

4 Användaruppgifter

Vid registrering kommer varje användare att få ange sina personuppgifter. Dessa uppgifter kommer inte att vara synliga för besökare, användare eller låntagare utan det är endast respektive användares användarnamn som är synligt. Information om användares identitet eller IP-adress kommer inte att lämnas ut med mindre att biblioteket enligt lag är tvunget därtill.

5 Regler för webbplatsen

5.1 Det är varje enskild användare som ansvarar för innehållet i respektive användargenererat material.

5.2 Biblioteket har rätt att, utan föregående kontakt med användaren, ta bort användargenererat material som är opassande, inte stämmer överens med dessa användarvillkor eller som inte följer svensk lagstiftning.

Inlägg, kommentarer, omdömen och annat som skrivs på webbplatsen får bl.a. inte innehålla:

 • Kommersiella budskap
 • Icke relevant information som inte rör webbplatsens huvudområde
 • Förtal eller förolämpningar
 • Hotelser, hets mot folkgrupp eller andra brott
 • Material som av biblioteket kan bedömas som olämpligt, stötande, vulgärt, obscent eller oanständigt
 • Uppmaningar till brottslig verksamhet
 • Intrång i immateriella rättigheter

5.3 Användaren får inte heller på webbplatsen

 • Skicka enkäter, direktreklam, spam, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev
 • Utge sig för att vara en annan person
 • Använda automatiska system för att få tillgång till eller ha kontakt med webbplatsen
 • Använda webbplatsen på ett sådant sätt att biblioteket eller annan drabbas av olägenhet eller skada

5.4 Användning som strider mot dessa användarvillkor kan medföra att användaren blir avstängd från webbplatsen. Vid allvarliga överträdelser kan användaren även bli avstängd som låntagare vid Hedemora stadsbibliotek. Biblioteket kommer att anmäla alla misstankar om brott till berörd polismyndighet.

5.5 Hedemora stadsbibliotek har utöver vad som framgår ovan rätt att ta bort material på webbplatsen när biblioteket anser att det behövs utan särskild förvarning, information eller motivering.

6 Upphovsrätt

6.1 Innehållet på webbplatsen är då inte annat anges skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

6.2 Användaren äger rättigheterna till användargenererat material som användaren själv skapat och laddat upp på webbplatsen, men användaren upplåter härigenom till Hedemora stadsbibliotek en global, royaltyfri, evig licens att utnyttja användargenererat material. Detta innebär att användaren ger biblioteket rätt att publicera användargenererat material under obegränsad tid. Det betyder vidare att användaren ger biblioteket rätt att använda, kopiera, framföra, reproducera, visa, bearbeta, integrera samt distribuera sådant användargenererat material som användaren har skapat och laddat upp. Det utgår ingen ersättning till användaren för bibliotekets användning av användargenererat material enligt den här punkten.

6.3 Användaren får inte reproducera, kopiera, distribuera (t.ex. ladda upp), sprida, sälja, publicera, sända eller på annat sätt göra tillgängligt material som andra användare har laddat upp på webbplatsen, utan tillstånd från Hedemora stadsbibliotek och den användare som laddat upp materialet.

7 Dataskyddsförordningen (GDPR)

7.1 Användaren godkänner genom låntagarregistrering att Hedemora stadsbibliotek lagrar användarens personuppgifter. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer eller organisationer.

7.2 Dina lån är konfidentiella, vilket innebär att ingen annan har rätt att få reda på vad du har lånat. Så snart lånen är återlämnade och eventuella skulder är betalda, raderas de här uppgifterna i datasystemet.

7.3 Du kan när som helst välja att ta bort dina personuppgifter hos oss.

7.4 Biblioteket är skyldigt att på din begäran rätta, blockera och radera dina uppgifter enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen.

8 Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för att förbättra hemsidan för användaren. Webbplatsen använder cookies för att bl.a. ta fram besöksstatistik samt spara information om användarens inloggning.

Användaren kan konfigurera sin webbläsare till att inte acceptera cookies eller få en fråga varje gång om en webbplats försöker placera en cookie på användarens dator. Användaren kan läsa mer om cookies och lag om elektronisk kommunikation på Post- och telestyrelsen webbplats www.pts.se.

9 Ansvar

9.1 Biblioteket ansvarar inte för innehållet i användargenererat material.

9.2 Biblioteket ansvarar inte heller för skada som kan uppkomma med anledning av

 • driftsstörningar på webbplatsen
 • förlust av användargenererat material
 • virus, intrång eller liknande angrepp

Språk

Hedemora stadsbibliotek

Hedemora stadsbibliotek

Öppettider 1 september - 31 maj

Måndag: 10:00 - 18:00
Tisdag: 10:00 - 18:00
Onsdag: 10:00 - 18:00
Torsdag: 10:00 - 18:00
Fredag: 10:00 - 17:00
Lördag: 10:00 - 14:00
Söndag: Stängt

Tidningsrummet öppnar kl 8:00 måndag - fredag


Öppettider 1 juni - 31 augusti
Måndag - fredag 10:00-17:00