Kundundersökning

Med jämna mellanrum gör biblioteket en kundundersökning för att ta reda på vad ni tycker om bibliotekets utbud och service.

Resultatet från den senaste kundundersökningen 2016

Av de som 157 som besvarade enkäten var 71 % kvinnor och 26 % män, 3 % ville inte svara.

17 % av de svarande var 15-30 år, 25 % 31-50 år och 58 % 51 år och uppåt.

85 % svarade att de besöker biblioteket varje vecka eller varje månad. De flesta kommer till biblioteket för att låna/återlämna, läsa tidning/tidskrift, beställa böcker/medier, söka information men även för studier och programverksamhet.

Medelvärdet av svaren (där 5 är mycket nöjd).    

Personalens bemötande 4,75
Personalens kompetens   4,75
Bibliotekets utbud      4,51
Bibliotekets öppettider  4,33
Bibliotekets information   4,52
Bibliotekets lokaler    4,61
Bibliotekets webbplats 4,34
Biblioteket i sin helhet  4,70


Undersökningen visar att biblioteket bör förbättra

  • belysningen i bibliotekslokalen, speciellt i tidningsrummet, entrétorget och barnavdelningen.
  • disponeringen av sittgrupper och fåtöljer, samt erbjuda fler studieplatser och läsfåtöljer.

Stort tack till alla biblioteksbesökare som deltog i kundundersökningen!

Språk

Hedemora stadsbibliotek

Hedemora stadsbibliotek

Ordinarie öppettider 1 september - 31 maj

Måndag: 10:00 - 18:00
Tisdag: 10:00 - 18:00
Onsdag: 10:00 - 18:00
Torsdag: 10:00 - 18:00
Fredag: 10:00 - 17:00
Lördag: 10:00 - 14:00
Söndag: Stängt


Tidningsrummet är öppet från kl. 8:00.

Öppettider 1 juni - 31 augusti
Måndag - fredag 10:00-17:00

PDF-faktura: invoice-2467@s4fprogress.com