Bibliotekets historia

Lånebiblioteket, Hedemora stads och sockens gemensamma bibliotek 1858-1911

1858-1870   Prostgården
1870-1878   Musikdirektör Gustaf Juringius bostad
1879-1888   Folkskolan, folkskollärare Herman Hjort
1889-1890   Berglundska gården på Kyrkogatan, bokhandelsbiträde Robert Berglund
1890-1899   Handlaren Carl Erik Anderssons kontor på Långgatan/Gussarvsgatan
1906-1912   Templarlokalen på Landsgatan, boktryckare Engelbrekt Hedmark


Sockenbiblioteken särades från stadsbiblioteket 1912

1912-1925   Hedmanska gården på Kyrkogatan, organist Ruben Holmgren
1925-1936   Samrealskolan, ingång från Hökargatan, organist Ruben Holmgren
1937-1943   Gamla folkskolan på Landsgatan, möbelsnickare Karl Arvid Carlsson
1944-1955   Tomt nr 1 kv Rudan på Landsgatan 36, möbelsnickare K A Carlsson
1956-1963   Trädgårdsgatan 10, bibliotekschef Elsa Nilsson


Hanssonska villan på Stationsgatan 5 1964-1993 

1964-1977   Bibliotekschef Elsa Nilsson
1977-1981   Bibliotekschef Ulf Stenberg
1981-1993   Bibliotekschef AnnKatrin Sundelius


Hökargatan 10 1994-

1994-1999   Bibliotekschef Ann-Katrin Sundelius
1999-2004   Bibliotekschef Lisa Isacson
2005-   Bibliotekschef Tommy Larsson


Filialer och utlåningsstationer

1853-2005   Smedby
1853-2005   Stjärnsund
1853-2010   Långshyttan
1854-2005   Garpenberg
1921-2009   Vikmanshyttan


Datorisering

1989   Bibs
1998   LIBRA II
2001   LIBRA III
2008   LIBRA.SE
2011   Axiell Arena
2016   BOOK-IT

Språk

Hedemora stadsbibliotek

Hedemora stadsbibliotek

Ordinarie öppettider 1 september - 31 maj

Måndag: 10:00 - 18:00
Tisdag: 10:00 - 18:00
Onsdag: 10:00 - 18:00
Torsdag: 10:00 - 18:00
Fredag: 10:00 - 17:00
Lördag: 10:00 - 14:00
Söndag: Stängt


Tidningsrummet är öppet från kl. 8:00.

Öppettider 1 juni - 31 augusti
Måndag - fredag 10:00-17:00

PDF-faktura: invoice-2467@s4fprogress.com