Biblioteksplan och lagar

Biblioteksplanen
Är verksamhetens styrdokument. Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner upprätta planer för sin biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen är ett långsiktigt strategiskt dokument och beslutas av kommunfullmäktige.

» Biblioteksplanen

Medieplanen
Är veksamhetens riktlinjer för medieförsörjning. Syftet med planen är att skapa ett väl nyttjat, allsidigt mediebestånd, präglat av kvalitet. De ska fungera som ett stöd för inköp och gallring, samt vid fördelning av anslaget för inköp av medier. 

» Medieplanen

Övriga dokument som är styrande för biblioteksverksamheten

» Bibliotekslagen, SFS 2013:801

» Skollagen, SFS 2010:800 kap 2 § 36

» Offentlighets- och sekretesslagen, SFS 2009:400

» Dataskyddsförordningen, GDPR

» Upphovsrättslagen, 17 §

» UNESCO:s folk- och skolbiblioteksmanifest

» FN:s barnkonvention

Språk

Hedemora stadsbibliotek

Hedemora stadsbibliotek

Ordinarie öppettider 1 september - 31 maj

Måndag: 10:00 - 18:00
Tisdag: 10:00 - 18:00
Onsdag: 10:00 - 18:00
Torsdag: 10:00 - 18:00
Fredag: 10:00 - 17:00
Lördag: 10:00 - 14:00
Söndag: Stängt


Tidningsrummet är öppet från kl. 8:00.

Öppettider 1 juni - 31 augusti
Måndag - fredag 10:00-17:00

PDF-faktura: invoice-2467@s4fprogress.com