Användarvillkor

Användarvillkor

Hedemora stadsbibliotek samarbetar med andra svenska bibliotek om lagring och återanvändning av användargenererat material. Därför visas t. ex. en recension som lagts in på webbplatsen också i andra biblioteksdatasystem.

Det användargenererade material som läggs in lagras med användarnamn som användaren har valt och kan ändras eller tas bort av användaren på webbplatsen.

1 Definitioner

Följande begrepp har följande betydelse i dessa användarvillkor:

1.1 Användare avser person som registrerat sig som användare på webbplatsen.

1.2 Användargenererat material avser det material som användare skapat på webbplatsen som betyg, omdömen, kommentarer eller meddelanden.

1.3 Användarnamn avser det användarnamn som en användare anger vid registrering av ett användarkonto och som kommer att vara synligt för användare och besökare på webbplatsen.

1.4 Besökare avser person som besöker webbplatsen.

1.5 Webbplats avser Hedemora stadsbiblioteks webbplats.

1.6 Låntagare avser person som innehar bibliotekskort hos Hedemora stadsbibliotek.

2 Webbplatsen

2.1 Webbplatsen är till för att användare och låntagare skall kunna diskutera, kommentera, betygsätta och skriva recensioner om bibliotekets medier.

2.2 Användargenererat material är synligt för besökare, användare och låntagare.

3 Villkor för webbplatsen

3.1 För att kunna skriva recensioner och kommentera måste registrering ske av användaren. I och med registreringen godkänner användaren dessa användarvillkor.

3.2 För registrering krävs att användaren är låntagare på Hedemora stadsbibliotek.

3.3 Efter att registrering skett är varje användare skyldig att följa dessa användarvillkor. Biblioteket förbehåller sig rätten att löpande ändra i dessa användarvillkor.

4 Användaruppgifter

Vid registrering kommer varje användare att få ange sina personuppgifter. Dessa uppgifter kommer inte att vara synliga för besökare, användare eller låntagare utan det är endast respektive användares användarnamn som är synligt. Information om användares identitet eller IP-adress kommer inte att lämnas ut med mindre att biblioteket enligt lag är tvunget därtill.

5 Regler för webbplatsen

5.1 Det är varje enskild användare som ansvarar för innehållet i respektive användargenererat material.

5.2 Biblioteket har rätt att, utan föregående kontakt med användaren, ta bort användargenererat material som är opassande, inte stämmer överens med dessa användarvillkor eller som inte följer svensk lagstiftning.

Inlägg, kommentarer, omdömen och annat som skrivs på webbplatsen får bl.a. inte innehålla:

 • Kommersiella budskap
 • Icke relevant information som inte rör webbplatsens huvudområde
 • Förtal eller förolämpningar
 • Hotelser, hets mot folkgrupp eller andra brott
 • Material som av biblioteket kan bedömas som olämpligt, stötande, vulgärt, obscent eller oanständigt
 • Uppmaningar till brottslig verksamhet
 • Intrång i immateriella rättigheter

5.3 Användaren får inte heller på webbplatsen

 • Skicka enkäter, direktreklam, spam, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev
 • Utge sig för att vara en annan person
 • Använda automatiska system för att få tillgång till eller ha kontakt med webbplatsen
 • Använda webbplatsen på ett sådant sätt att biblioteket eller annan drabbas av olägenhet eller skada

5.4 Användning som strider mot dessa användarvillkor kan medföra att användaren blir avstängd från webbplatsen. Vid allvarliga överträdelser kan användaren även bli avstängd som låntagare vid Hedemora stadsbibliotek. Biblioteket kommer att anmäla alla misstankar om brott till berörd polismyndighet.

5.5 Hedemora stadsbibliotek har utöver vad som framgår ovan rätt att ta bort material på webbplatsen när biblioteket anser att det behövs utan särskild förvarning, information eller motivering.

6 Upphovsrätt

6.1 Innehållet på webbplatsen är då inte annat anges skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

6.2 Användaren äger rättigheterna till användargenererat material som användaren själv skapat och laddat upp på webbplatsen, men användaren upplåter härigenom till Hedemora stadsbibliotek en global, royaltyfri, evig licens att utnyttja användargenererat material. Detta innebär att användaren ger biblioteket rätt att publicera användargenererat material under obegränsad tid. Det betyder vidare att användaren ger biblioteket rätt att använda, kopiera, framföra, reproducera, visa, bearbeta, integrera samt distribuera sådant användargenererat material som användaren har skapat och laddat upp. Det utgår ingen ersättning till användaren för bibliotekets användning av användargenererat material enligt den här punkten.

6.3 Användaren får inte reproducera, kopiera, distribuera (t.ex. ladda upp), sprida, sälja, publicera, sända eller på annat sätt göra tillgängligt material som andra användare har laddat upp på webbplatsen, utan tillstånd från Hedemora stadsbibliotek och den användare som laddat upp materialet.

7 Dataskyddsförordningen (GDPR)

7.1 Användaren godkänner genom låntagarregistrering att Hedemora stadsbibliotek lagrar användarens personuppgifter. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer eller organisationer.

7.2 Dina lån är konfidentiella, vilket innebär att ingen annan har rätt att få reda på vad du har lånat. Så snart lånen är återlämnade och eventuella skulder är betalda, raderas de här uppgifterna i datasystemet.

7.3 Du kan när som helst välja att ta bort dina personuppgifter hos oss.

7.4 Biblioteket är skyldigt att på din begäran rätta, blockera och radera dina uppgifter enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen.

8 Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för att förbättra hemsidan för användaren. Webbplatsen använder cookies för att bl.a. ta fram besöksstatistik samt spara information om användarens inloggning.

Användaren kan konfigurera sin webbläsare till att inte acceptera cookies eller få en fråga varje gång om en webbplats försöker placera en cookie på användarens dator. Användaren kan läsa mer om cookies och lag om elektronisk kommunikation på Post- och telestyrelsen webbplats www.pts.se.

9 Ansvar

9.1 Biblioteket ansvarar inte för innehållet i användargenererat material.

9.2 Biblioteket ansvarar inte heller för skada som kan uppkomma med anledning av

 • driftsstörningar på webbplatsen
 • förlust av användargenererat material
 • virus, intrång eller liknande angrepp

Språk

Hedemora stadsbibliotek

Hedemora stadsbibliotek

Öppettider 1 september - 31 maj

Måndag: 10:00 - 18:00
Tisdag: 10:00 - 18:00
Onsdag: 10:00 - 18:00
Torsdag: 10:00 - 18:00
Fredag: 10:00 - 17:00
Lördag: 10:00 - 14:00
Söndag: Stängt

Tidningsrummet öppnar kl 8:00 måndag - fredag


Öppettider 1 juni - 31 augusti
Måndag - fredag 10:00-17:00